Scopie

Onder scopie wordt verstaan ´het kijken naar organen of gebieden door een kijker´. Deze kijker kan flexibel zijn of deze kan star zijn.

Flexibele scoop:

Met een flexibele scoop, die wij in 2 maten hebben, kunnen we onderzoek doen naar de binnenkant van het maag-darmkanaal, alsook van de voorste luchtwegen (bronchiën).

Een flexibele scoop kunnen we sturen en we kunnen hiermee ‘om de hoek’ kijken. We gebruiken dit onderzoek voor:
– gastroscopie (onderzoek van de maag)
– colonoscopie (onderzoek van de dikke darm)
– bronchoscopie (onderzoek van de luchtwegen)

Tijdens dit onderzoek kunnen we zien of er afwijkingen zijn en we kunnen door de slang een gericht biopt nemen. Zo worden er stukjes van het slijmvlies van het maag-darmkanaal weggenomen om deze door een patholoog te laten onderzoeken. Hierdoor kunnen we vaak de oorzaak van het maag-darm probleem achterhalen en specifieke medicatie- of dieet adviezen geven.

Starre scoop:

Deze kijker, die niet kan bewegen, wordt gebruikt om in de neus en keel te kijken. Daarnaast kan, afhankelijk van het formaat, ook bij de vrouwelijke huisdieren de blaas van de binnenkant bekeken worden.