Het konijnenconsult

Naast de kat en de hond is het konijn een populair huisdier. Geen wonder want met hun knuffelbare uiterlijk en gekke bokkesprongen (binkies) zijn het leuke dieren om naar te kijken. Ze kunnen zowel binnen als buiten gehouden worden en bij een juiste socialisatie en opvoeding kan er een fijne band met ze opgebouwd worden. De inzichten over het houden van konijnen als huisdier zijn in de afgelopen jaren sterk veranderd. Een goede zaak want dit zorgt voor een verbetering van het leven van konijnen en voor een verbetering van de band tussen mens en dier. Het hebben van konijnen als huisdier wordt er zo alleen maar leuker op! Echter samen met veranderde inzichten komt de eigenaar ook voor vraagstukken te staan: over huisvesting, voeding, (medische) verzorging, gedrag enz. Daarom bieden wij u nu de mogelijkheid om een konijnenconsult af te spreken. Dit consult wordt gegeven door Sandra Dijkstra, zij is paraveterinair en gediplomeerd gedragsadviseur konijn. Zelf heeft zij zeven konijnen en ervaring met het houden van konijnen binnen- en buitenshuis, het koppelen van konijnen, gedragsproblemen, medische verzorging enz.

Maatwerk is erg belangrijk bij het konijn: wat de één kan eten zorgt bij de ander voor diarree, het ene konijn is agressief, het ander inactief, het ene konijn is druk aan het puberen terwijl het andere de senior leeftijd bereikt en wat strammer wordt…

Voor wie is het konijnenconsult bedoeld?

In geval van een medisch probleem is het uiteraard nodig om een afspraak bij de dierenarts te maken. Maar verder is het consult bedoeld voor ieder konijn! Ook voor konijnen die al onder behandeling zijn bij een arts is dit consult een aanvulling op de behandeling. Twijfelt u bij wie de afspraak gemaakt moet worden? Onze telefonistes kunnen u helpen een keus te maken.

Wat houdt het consult in?

Het consult duurt een half uur. Het konijn wordt gewogen, de conditie wordt beoordeeld en eventueel worden de nagels geknipt. Verder worden voeding en gedrag besproken en heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen. Het consult is zowel voor gezonde als iets minder gezonde konijnen bedoeld: er zijn veel konijnen met gebitsproblemen en milde darmproblemen: ook voor voedingsadviezen voor deze konijnen bent u welkom!

Gedragsproblemen: Het consult is ook bedoeld om gedragsproblemen te bespreken, in de meeste gevallen zult u voldoende informatie tijdens het consult krijgen maar er is ook de mogelijkheid om een gedragsconsult aan huis af te spreken.

Het gedragsconsult aan huis

Een consult aan huis is mogelijk als er een probleem is waarbij een observatie in de vertrouwde eigen omgeving nodig is. Uiteraard zijn de kosten van een visite hoger dan een consult bij ons in de kliniek. Daar staat tegenover dat een visite een uitgebreider consult inhoudt. Duur van de visite: 1 tot 1½ uur. U krijgt een uitgebreid verslag toegestuurd met daarin een samenvatting van de observatie en een stappenplan om probleemgedrag aan te pakken.

Tarieven

Tarief gedragsconsult aan huis: €45,- (excl. reiskosten)

Tarief konijnenconsult in de kliniek: €12,50

Heeft uw konijn een medische ingreep (bijvoorbeeld castratie, gebitsbehandeling) bij onze kliniek ondergaan? Als u binnen 4 weken na de ingreep een afspraak maakt, is het konijnenconsult voor u gratis.

Wilt u een afspraak maken? Dit kan bij voorkeur door een mail te sturen naar:                       sandra.dijkstra@sterkliniek.nl. Indien mailen niet mogelijk is, kunt u bellen met 058-2123891. Het streven is uw mail binnen 24 uur te beantwoorden, heeft u na 48 nog geen reactie ontvangen, neem dan contact met ons op.