Bloedonderzoek

In de kliniek hebben wij de beschikking over meerdere apparaten die voor ons een groot gedeelte van het bloedonderzoek kunnen doen.

Douwsies049      Douwsies114      Douwsies112

Lasercyte

Door middel van de Lasercyte kunnen we de cellen in het bloed onderzoeken. Zo worden de rode bloedcellen geteld en kunnen we vaststellen of uw huisdier bloedarmoede heeft en wat de ernst ervan is. Daarnaast worden de witte bloedcellen geteld en onderverdeeld, alsmede de bloedplaatjes. Hiermee krijgen we een indruk of er een ontstekingsreactie aanwezig is en wat de aard van die ontsteking is. De bezinking, wat bij de mens veel gedaan wordt, is in de diergeneeskunde niet gebruikelijk.

Catalyst

Een ander apparaat dat we hebben is de Catalyst. Deze doet de chemische bepalingen in het bloed. We kunnen binnen 10 minuten de belangrijkste stoffen en enzymen in het bloed controleren.

Zo weten we dus heel snel of uw huisdier bijvoorbeeld suikerziekte heeft, hoe het met de nierfunctie gesteld is en hoe de lever ervoor staat. Verder is het mogelijk de eiwitten, cholesterol, elektrolyten en fosfaat te bepalen. Alles bij elkaar een groot pakket om, in de  meeste gevallen, voldoende informatie te hebben om tot een diagnose te komen.

Onze kliniek heeft de bevoegdheid om voor  fokkers het nest te controleren op het voorkomen van levershunt. Dit doen we door het bloed ammoniak te bepalen. In Nederland wordt dit onderzoek met name bij de Cairn Terrier gedaan, maar een levershunt kan ook bij andere rassen voorkomen. De ammoniakbepaling wordt door ons zelf uitgevoerd en ook hiervan heeft u binnen 1 uur de uitslag.

Snap Reader

Met dit apparaat kunnen wij galzuren en schildklierhormonen bepalen. De galzuren geven ons meer informatie over de daadwerkelijke werking van de lever en de galblaas/galgangen.
Een verhoogde concentratie van schildklierhormonen zien we bij dieren met een te snelle werking van de schildklier, oftewel hyperthyroidie.

Kattenaids (FIV) en kattenleucose (FeLV) kunnen we tevens aantonen. Deze virustest doen we ook in ons laboratorium. Bij zieke dieren gebruiken we de test om de diagnose van deze infecties te stellen en bij fokkatten is de test verplicht alvorens te kunnen dekken. Deze virussen kunnen namelijk tijdens de dekking overgebracht worden. Indien het fokdier negatief is, krijgt u van ons een geschreven bewijs hiervan.

Alle apparaten van onze kliniek worden onderworpen aan een kwaliteitsbewakingsprotocol. Regelmatig wordt de apparatuur gecontroleerd op mogelijke afwijkingen in de metingen. Op deze manier kan voorkomen worden dat meetafwijkingen en -fouten voor verkeerde uitslagen kunnen zorgen.

Progesteron bepaling

Progesteron wordt bij de hond bepaald in het kader van de vruchtbaarheidsbegeleiding van de teef. Het is bij sommige teven soms lastig om het juiste dektijdstip te bepalen. Soms moet de teef voor de dekking een hele reis maken en kan het dus plezierig zijn om een indruk te krijgen wanneer het dier dekrijp is. Het dektijdstip kan, onder andere door middel van het progesterongehalte in het bloed, uitgerekend worden.

Wij hebben ervoor gekozen om deze meting uit te laten voeren door het lokale ziekenhuis (KCL). Hiermee is het resultaat dezelfde dag nog beschikbaar, wat belangrijk kan zijn in het geval het teefje dekrijp blijkt te zijn. Bovendien beschikt het KCL over de meest geavanceerde apparatuur om dergelijke metingen uit te voeren en op deze manier zijn wij verzekerd van een juiste uitslag. Een nadeel kan zijn dat op zaterdag en zondag geen bepalingen uitgevoerd worden.

VacciCheck

De VacciCheck geeft aan of uw hond antistoffen heeft tegen de meest voorkomende ziektes waartegen wordt gevaccineerd. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is de maat voor de afweer van uw dier. Als de titer hoog genoeg is, is vaccinatie op dat moment niet nodig. Lees hier meer over de VacciCheck.